Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

esperantoo
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
esperantoo
Człowiek rodzi się po to, żeby przeżyć życie, a jeśli los się do niego uśmiechnie - żeby zrobić coś dobrego. Ale żeby zrobić coś dobrego, musi kochać i być kochany.
— "Miłość" Karpowicz
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

February 18 2019

esperantoo

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaSkydelan Skydelan
esperantoo
Obojętność skruszy najtwardsze serca.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viaMsChocolate MsChocolate

February 17 2019

esperantoo
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viadoubleespresso doubleespresso
esperantoo
... zobaczymy się chociaż na chwilę za kilka godzin, przytulisz i opowiesz jaki ciężki był dzisiaj dzień ale już nie jest...
— ja do niego
Reposted frommissmuszii missmuszii viaiammistake iammistake
esperantoo
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSkydelan Skydelan

February 16 2019

esperantoo
8428 ec86 500
Tak właśnie
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaiammistake iammistake
esperantoo
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
esperantoo
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson

February 15 2019

esperantoo

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viaSkydelan Skydelan
esperantoo
7219 e842 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan

February 12 2019

esperantoo
7077 7a01 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
esperantoo
Są takie rzeczy, które bez względu na to, jak bardzo ich pragniemy, nie mogą się wydarzyć.
— Carla Montero - "Szmaragdowa tablica"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
esperantoo
ludzie zapominają o innych gdy jest im dobrze. czasem przypominają sobie, gdy jest im źle.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

February 10 2019

esperantoo
Napraw się.
To najsensowniejsze wykorzystanie Twojego czasu.
— 444
Reposted fromkluczka kluczka
esperantoo
Już za długo Cię nie było, żebyś teraz mógł być.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
esperantoo
Trzeba wiedzieć kiedy (od)puścić złe emocje, dawne tęsknoty i nieodpowiednich ludzi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
esperantoo
Za rok też już mnie nie poznasz - wybacz.
— Miuosh "Bawełna"
Reposted fromlovvie lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl