Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

esperantoo
7668 cad7
esperantoo
mogliśmy wszystko, lecz mogliśmy tylko chcieć.
— DonGuralEsko-"Mogliśmy wszystko"
Reposted fromparamaribo paramaribo viaMarcysia Marcysia
esperantoo
3427 f651
Reposted fromscorpix scorpix viaMarcysia Marcysia
esperantoo
5672 55d5
Reposted fromblueinsane blueinsane viaMarcysia Marcysia
esperantoo
Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted fromstylte stylte viaMarcysia Marcysia

October 16 2018

esperantoo
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

October 14 2018

esperantoo

"Tyle lat czekałam na Ciebie. Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałam się do góry i spadałam na samo dno. Kochałam i byłam nienawidzona. Ale stale czekałam na Ciebie . Wiedziałam, że spotkam wreszcie Ciebie , choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata."

— black & white
Reposted fromthesmajl thesmajl viaiammistake iammistake

October 13 2018

esperantoo
Dlaczego tak bardzo boimy się w otwarty sposób mówić o uczuciach? Nie zdradzamy co nas boli. Nawet przed tymi, których kochamy. A przecież chyba zależy nam na sobie? Zapominamy, że słowa służą nie tylko temu, by ranić. Są po to by nas do siebie jeszcze bardziej zbliżać. By pomóc rozwiązać konflikty i nieporozumienia. Często zasypiamy  przytuleni do niedopowiedzeń. Nie dbamy o to, by rozplątać negatywne emocje. Brak czasu, brak ochoty, brak zrozumienia. Czy to ma sens? Żadnego.
— M. Witkiewicz "Po prostu bądź"
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaguerriera guerriera
esperantoo

"(...) cały czas miała uczucie, jak gdyby wszystko to, co dzieje się dookoła niej, było nie w pełni rzeczywiste i jednocześnie całkowicie nieistotne".

— Margareta Strömstedt
Reposted byhereyesmpakompabiempata

October 11 2018

esperantoo
Czas się kurczy i spływa, wiesz. Nie jest równo odważony. Niektóre chwile zalegają długo w pamięci, inne się ulatniają.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera

October 10 2018

esperantoo
Powiem ci jedyną prawdziwą i pewną rzecz na tym świecie, choć to też jest niepewne. Cokolwiek chcesz bądź o czymkolwiek marzysz, nie zacznie się nigdy, kiedy będziesz odkładać to na potem. Musisz nauczyć się siebie motywować, codziennie żyjesz z sobą, więc zapamiętaj, pracujesz dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla nikogo innego, więc pamiętaj, ty zbierzesz plony jakie sam zasiejesz. Jedyną pewną rzeczą jest twoja praca. 
— skydelan 17|09|18
Reposted fromSkydelan Skydelan viaguerriera guerriera

September 23 2018

esperantoo
3189 8ee0
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapsychedelix psychedelix
esperantoo
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
esperantoo
Każe się nam wierzyć, że wartość kobiety mierzy się wyłącznie wartością mężczyzny, z którym dzieli życie, ale to nieprawda. Tak czy owak, kobiety powinny się wspierać, bo poleganie na mężczyźnie jest szaleństwem. Mężczyzna zawsze cię rozczaruje.
— Alma Katsu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera

September 20 2018

esperantoo

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaguerriera guerriera

September 18 2018

esperantoo
esperantoo
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 12 2018

esperantoo
Wiesz, mawiają, że niektóre rzeczy lepiej zostawić niedopowiedziane.
— Justin Timberlake - Cry Me A River
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaSkydelan Skydelan
esperantoo
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan

August 20 2018

esperantoo
Żadne z nas nie zakończyło tego rozdziału. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek go zakończymy. Wszystko wskazuje na to, że kończenie rozdziałów to mit...
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viamyslodsiewnia myslodsiewnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl